Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Basic Grammar in Use – แกรมมาร์สอนพูด

basic grammar in use

สวัสดีครับ

       แกรมมาร์เล่มนี้ เขาบอกว่าสำหรับระดับ beginning ถึง low-intermediate มีทั้งหมด 116 Unit แต่ละ Unit มี 2 หน้า, คือ คำอธิบาย 1 หน้ากับ exercise 1 หน้า และมีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม  ผู้เรียนไม่ต้องเรียนไปตามลำดับ อยากเรียนบทไหนก็เลือกเรียนบทนั้นได้เลย โดยดูที่สารบัญ หรือ index ท้ายเล่ม ที่หน้า 308 (ไฟล์ pdf หน้า 320/325) เลขหลังคำใน Index เป็นหมายเลข Unit, ไม่ใช่เลขหน้า

       ท่านผู้อ่านครับ ผมนำหนังสือ Basic Grammar in Use เล่มนี้มาแนะนำ เพราะเหตุผล 2 ข้อ

ข้อ 1 – แม้บางท่านจะบอกว่า ถ้าจะฝึกพูดไม่ต้องสนใจแกรมมาร์หรอก ผมขอบอกว่า อันนี้ก็อาจจะจริง   ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไปสอบอะไรที่ไหน  ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจแกรมมาร์ชั้นสูง   แต่แกรมมาร์ขั้นพื้นฐาน เตี้ย ๆ ต่ำ ๆ ก็น่าจะสนใจไว้บ้าง ซึ่งก็คือแกรมมาร์ 116 Unit ในหนังสือเล่มนี้แหละครับ

ข้อ 2 – ผมชอบใจประโยคตัวอย่างที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้  มันเป็นประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เราสามารถจดจำไปใช้พูดได้จริง ๆ  และต้องถือว่าเป็นการเรียนแกรมมาร์แบบติดดิน คือถ้าเราจำคำอธิบายแกรมมาร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่การได้คุ้นเคยกับประโยคตัวอย่าง ได้เปล่งเสียงพูด (ช้า ๆ)ให้ตัวเองได้ยิน จะช่วยให้เราค่อย ๆ เข้าใจ – จำได้ – และใช้เป็นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปิดปากเปล่งเสียงพูด ถ้าฝึกได้เพียงแค่นี้  หนังสือ Basic Grammar in Use ก็มีประโยชน์มากทีเดียวครับ เพราะแกรมมาร์ไม่ใช่หนังสือที่มีไว้เก็บ  แต่มีไว้ฝึกเพื่อใช้กับของจริง คือพูดกับคนจริง ๆ 

→ คลิกดาวน์โหลด 15 MB

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com