ทบทวนช่อง 2 ของ verb 100 คำ

100 Most Common English Verbs

Verb ที่เจอบ่อย 100 คำ 
นึกก่อน แล้วจึงค่อยคลิกเมาส์ค้างในช่องขวามือ เพื่อดูช่อง 2 (past tense)
http://www.acme2k.co.uk/acme/100.htm#