ศัพท์ 3,000 คำ ที่ใช้บ่อยที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

3000

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/3000wordsinUSA.html