Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ค้นหาคำศัพท์ได้มากถึง 10 ลักษณะ จาก onelook.com

   One    Look Dict

เว็บดิก http://www.onelook.com/ สามารถค้นหาคำศัพท์ได้มากถึง 10 ลักษณะ ตามตัวอย่างในภาพ
บางลักษณะอาจจะมีประโยชน์มากสำหรับบางท่าน เช่น ข้อ 6 สามารถหาเฉพาะ adjective หรือ verb ตามที่ต้องการ; ข้อ 5-ข้อ 7-ข้อ 8 ใช้หาศัพท์หมวดตามหัวข้อที่ต้องการ เว็บนี้คงต้องลองใช้สักพักนะครับ พอคุ้นแล้วจะใช้ได้คล่อง
+++++
1→ พิมพ์คำศัพท์ เพื่อหาความหมาย เช่น bluebird
2→ พิมพ์หาคำศัพท์ ซึ่งขึ้นต้นด้วย... เช่น blue*
3→ พิมพ์หาคำศัพท์ ซึ่งลงท้ายด้วย... เช่น *blue
4→ พิมพ์หาคำศัพท์ ซึ่งมีพยัญชนะขึ้นต้น, ลงท้าย, และตัวอื่น ๆ ตามที่กำหนดเช่น bl????rd (เครื่องหมาย ? 1 ตัว แทนพยัญชนะอะไรก็ได้ 1 ตัว)
5→พิมพ์หาคำศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวที่พิมพ์ และมีความหมายเกี่ยวข้องกับคำที่กำหนด เช่น bl*:snow (เครื่องหมาย * แทนพยัญชนะอะไรก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนตัว)
6→ พิมพ์หาคำศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวที่พิมพ์ และเป็นชนิดของคำตามที่กำหนด เช่น bl*:adjective หรือ sw*:verb หรือ ???:verb
7→ พิมพ์หาคำซึ่งเกี่ยวข้องกับคำที่กำหนด เช่น *:snow หรือ :snow
8→ พิมพ์หาคำซึ่งมี concept เกี่ยวข้องกับคำที่กำหนด เช่น *:winter sport หรือ *:politics
9→ พิมพ์หาวลีซึ่งมีคำที่กำหนดปนอยู่ เช่น **money** หรือ **love**
10→ พิมพ์ตัวย่อเพื่อหาวลีหรือกลุ่มคำเต็ม เช่น expand:nasa

end article 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com