Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ IELTS อังกฤษ - ไทย 4000 คำ

ielts-only

ที่ลิงก์นี้มีศัพท์ 4000 คำสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวสอบ IELTS หรือจะเก็บไว้ใช้พัฒนาคำศัพท์ของตัวเองก็ได้

 →http://www.wegointer.com/2015/10/4000-ielts-general-word-list/

แต่เขาไม่มีคำแปลไทยให้ไว้  ผมเลยใช้บริการของเว็บ ดิก Longdo  หาคำแปลให้ท่าน

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/4000words.pdf

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com