Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เล่น Hangman ง่าย ๆ พัฒนาคำศัพท์

Hangman   Learn English

1.มีทั้งหมด 26 หัวข้อคำศัพท์ให้เลือกเล่น, เมื่อวางเมาส์บนภาพหัวข้อนั้น จะเห็นคำศัพท์ทั้งหมดในหัวข้อนั้น, ท่านจะดูก็ได้ หรือถ้าไม่ต้องการรู้ก่อนก็อย่าไปมองมัน

2.คลิกภาพหัวข้อที่ต้องการเลือกเล่น

3.ตัวสระอยู่ด้านซ้าย, ตัวพยัญชนะอยู่ด้านขวา – คลิกเพื่อเล่น

http://gamestolearnenglish.com/hangman/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com