เชิญ Search บทความเก่า ช่วงที่ยังไม่มีบทความใหม่

old articles

เรียนท่านผู้อ่านที่เคารพ

ช่วงที่ผมรอพักสายตาหลังผ่าตัด และยังไม่มีบทความใหม่

ผมขอเชิญชวนให้ท่านเข้าไป Search บทความในเว็บ   

ซึ่งมีหลายพันบทความ และ ebook ให้ดาวน์โหลดมากมาย

หลายเรื่อง ท่านอาจจะยังไม่เคยอ่าน และใหม่สำหรับท่าน

พิพัฒน์