รวมนิทานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

nitan e T

http://www.dailyenglish.in.th/english-fables/
และขอแถม อีก 2 ลิงก์ ที่นี่
ลิงก์ 1
❷ ลิงก์ 2