วิธีการกล่าวชมลูกๆเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการกล่าวชมลูกๆเป็นภาษาอังกฤษ


https://www.youtube.com/watch?v=HwMOjeAKBW8
และดี ๆ อีกเยอะที่นี่
https://www.youtube.com/channel/UCZzwDpcvBhsQPyn1tkwCEqw