แกรมมาร์ 10 เรื่อง ง่าย ๆ สั้น ๆ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลย

attachment en edu system primary sec

ไฟล์ pdf นี้ (117 หน้า)  

http://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/content.pdf

มีแกรมมาร์อยู่ 10 เรื่อง อธิบายง่าย ๆ สั้น ๆ ที่สำคัญคือ มีแบบฝึกหัด สั้น ๆ ง่าย ๆ และมีเฉลยให้พร้อม คุณครูอาจจะนำไปใช้ได้