Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนคำศัพท์ที่ออกสอบ กับ อ. ชัชชัย ตั้งธรรม

AEC   EXAM VOCAB   ตอนที่ 4   YouTube

อ. ชัชชัย ตั้งธรรม สอน  ภาษาอังกฤษ AEC ( EXAM VOCAB ) 40 คลิป

ที่น่าสนใจ คือ สอนการคิด วิเคราะห์ ก่อนเฉลยข้อสอบ คำศัพท์ที่ออกสอบ
https://www.youtube.com/watch?v=3lEEBTEjrrY&list=PL6E7D50A5E13F97EC

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com