Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมดิกทางเทคโนโลยี อังกฤษ – ไทย ที่มีให้ใช้ฟรีทางเน็ต

techdictEng-Thai-Dic

สวัสดีครับ

          เทคโนโลยีเป็นคำรวมที่สามารถใช้เรียกทุกศาสตร์ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(กายภาพ)และเป็นศาสตร์ที่ใช้ประดิษฐ์วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจึงกว้างขวางมาก และถ้าเราสามารถใช้ดิกอังกฤษ-อังกฤษได้ เราแทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้  เพราะเมื่อไปที่ 2 แห่งนี้ ก็จะมีคำนิยามของแทบทุกคำศัพท์ให้เราอ่าน

แห่งที่ 1:

ไปที่ www.google.com  และพิมพ์คำว่า define คำศัพท์ ลงไป เช่น

define routerคลิก

define air pressureคลิก

ให้คลิก More info  บรรทัดถัดลงไป เพื่อดูนิยามอื่น ๆ ของคำศัพท์ ด้วยครับ

และแทบทุกคำศัพท์ จะมีไอคอนอยู่ใต้คำศัพท์ให้คลิกฟังเสียงอ่านด้วย

แห่งที่ 2:

ไปที่เว็บ www.onelook.com

อยากจะพูดว่า onelook.com  มีคำศัพท์ทุกคำในโลกนี้ และถ้าท่านต้องการดิกเฉพาะทาง เขาก็มีให้ท่านเลือก ดังนี้

ArtBusinessComputingMedicineMiscellaneousReligionScienceSlangSportsTechnology

เฉพาะปุ่ม Technology  ปุ่มเดียว ก็มีดิกด้านเทคโนโลยีให้ท่านเลือกใช้ถึง 203 เว็บ

           ผมมาคิดว่า อาจจะมีบางท่านที่ยังต้องการใช้ดิกทางด้านเทคโนโลยี เช่น ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ การก่อสร้าง ช่างกล  ช่างยนต์ เป็นต้น ที่เป็นดิกอังกฤษ – ไทยไปพลาง ๆ ก่อน เพื่อจะได้ค่อย ๆ พัฒนาไปใช้ดิก อังกฤษ-อังฤษ ในอนาคต ผมจึงพยายามหาดิกชันนารี หรือเว็บรวบรวมคำศัพท์ อังกฤษ – ไทย ด้านเทคโลโลยี ที่ให้เราใช้ฟรี ๆ โดยไม่ต้องเสียเงิน ก็ได้มาบ้างครับ แต่ไม่เยอะนัก ข้างล่างนี้ครับ และขอถือโอกาสนี้เรียนท่านผู้อ่านว่า ถ้าท่านพบเว็บใดมีของฟรีที่เป็นดิกเฉพาะทาง อังกฤษ – ไทย ทำนองนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้รวบรวมไว้ในที่เดียวกันนี้  ให้คนไทยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก

ขอเชิญครับ.....

เว็บใช้ฟรีขณะต่อเน็ต online

[1] Engineering Dictionary พจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์ สามารถหาคำได้ตามลำดับตัวอักษร หรือพิมพ์ค้นได้เลย - คลิก

[2] เว็บ ศัพท์ช่าง โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ - คลิก

[3] อภิธานศัพท์วิศวกรรมโยธา สามารถหาคำได้ตามลำดับตัวอักษร หรือพิมพ์ค้นได้เลย - คลิก

[4] ศัพท์บัญญัติราชบัญฑิตยสถาน สาขา คอมพิวเตอร์, การเชื่อม, พลังงาน,ปรับอากาศ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,ยานยนต์ - คลิก

[5] ศัพท์วิทยาศาสตร์ราชมงคล - พันธุวิศวกรรม - คลิก

[6] ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คลิก

[7] อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย - คลิก

[8] เว็บดิก อังกฤษ – ไทย ศัพท์ทั่วไป ซึ่งก็มีศัพท์เฉพาะทางอยู่ในนั้นมากพอสมควรให้ท่านเข้าไปค้นหา คือ

http://dict.longdo.com/

www.online-english-thai-dictionary.com

ไฟล์ pdf ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย ให้ท่านดาวน์โหลดไปใช้งานโดยไม่ต้องต่อเน็ต

(1)รวมศัพท์ภาษาอังกฤษด้านวิศวกรรม

(2)คำศัพท์ช่างวิศวกรรมโยธา

(3)พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ

(4)พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน

(5)ศัพท์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

(6)อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย

ดาวน์โหลดดิกทั้ง 6 เล่ม - คลิก

คำขอร้องเช่นเดิมครับ ถ้าท่านใดมีไฟล์ดิกทำนองนี้ที่จะร่วมเผยแพร่ ช่วยส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ผมด้วยนะครับ

แถม:

ศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslations  มีลิงค์ดิกเฉพาะทางหลายลิงค์ -คลิก / Facebook

e-book วิทยาศาสตร์ - คลิก

Facebook  กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม - คลิก

รวมลิงค์ศัพท์เฉพาะทาง - คลิก

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com