Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ผลงานชุดใหม่ของ อ. ยุทธนา - โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part "Incomplete sentences"

incomplete

สวัสดีครับ

       อ. ยุทธนา มีงานชุดใหม่ออกมาอีก 1 ชุดครับ  - โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part "Incomplete sentences"

http://freewareacpyu.blogspot.com/2016/02/toeic-part-incomplete-sentences.html

       test ในชุดนี้ ในแต่ละข้อเขาจะให้ประโยคมา 1 ประโยค แต่จะแหว่งไป 1 คำหรือ 1 วลี เราต้องคลิกเลือกคำหรือวลีในข้อเลือกตอบที่จะทำให้ประโยคถูกต้องสมบูรณ์

       การเรียนรู้กับ test ลักษณะนี้อยู่ตรงที่ เราจะต้องรู้ให้ได้ว่า ทำไมคำตอบนั้น ๆ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าจะมีเฉลย แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าทำไมจึงเฉลยอย่างนั้น มันก็เท่ากับไม่ได้เรียนรู้   และจะงงถ้าไปเจอข้อสอบลักษณะเดิมอีก   

       แล้วเราจะหาคำอธิบายให้ตัวเองได้ยังไง  ถ้าไม่มีครู

       ตามความเห็นของผม ต้องทำอย่างนี้ครับ

[1] ถ้ามันเกี่ยวข้องกับความหมายของศัพท์  อันนี้ง่ายเลยครับ เพราะเปิดดิกก็รู้

[2]  ถ้ามันเกี่ยวข้องกับแกรมมาร์  อันนี้ยากขึ้น  เพราะเราต้องไปเปิดหนังสือหรือเว็บแกรมมาร์ที่ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ แต่บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่า มันเกี่ยวกับแกรมมาร์หัวข้ออะไร ในเรื่องนี้ผมขอแนะนำว่า ให้ท่านมีตำรา หรือ eBook หรือเว็บสัก 1 เล่ม(1 เว็บ)ที่ท่านรู้สึกว่าสมบูรณ์มาก ๆ และเมื่อเกิดข้อสงสัยก็คลิกหรือพลิกเข้าไปปรึกษาได้ทันที   เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องทำความคุ้นเคยกับเล่มนั้นหรือเว็บนั้นให้ตลอดตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน  นี่เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับ

[3] ข้อสอบแกรมมาร์บางข้อมันก็ไม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ซะทีเดียว แต่มันเกี่ยวกับว่า ชาวบ้านชาวเมืองเขาใช้กันอย่างนี้  (เช่นเป็น collocation) หรือเป็นเรื่องของการตีความ หรือแม้แต่เป็นเรื่องของสามัญสำนึก หรือการใช้ที่สมเหตุสมผล และการที่ท่านจะทำ grammar test ผิดพลาดน้อยจะอาศัยแต่การอ่านตำราแกรมมาร์อย่างเดียวคงไม่พอ ท่านจะต้องอ่านภาษาอังกฤษจริง ๆ บ่อย ๆ เยอะ ๆ จะเป็น story, news, article หรืออะไรก็แล้วแต่ จนท่านชักจะจับลีลาของภาษา และมี sense ในเรื่องนี้มากขึ้น แต่ถ้าท่านไม่ฝึกเองอย่างนี้ ท่านก็จะต้องพึ่งครูหรือรอผู้รู้เฉลยให้ฟังอยู่ร่ำไป  

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com