สรุป Tenses (อีกครั้ง)

ที่มา

ขอให้สังเกตว่า มีบาง tense ที่มักจะใช้ควบคู่กับ tense อื่นเสมอ

tense ไหนบ้างล่ะ ?

tensesG

ศึกษาเพิ่มเติม คลิก