Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกเรียนรู้ 96 คำศัพท์ + คำพ้องความหมาย ที่ใช้บ่อยสุด

  Synonyms for the

สวัสดีครับ

       ผมไปเจอลิงก์นี้ ซึ่งเขารวบรวม 96 คำศัพท์พร้อมคำพ้องความหมายที่ใช้บ่อยสุด

Synonyms for the 96 most commonly used words in English

       สำหรับเราคนไทย การรู้คำพวกนี้พร้อมคำแปล คงไม่พอ เพราะว่า แม้ความหมายมันจะเหมือน ๆ กัน แต่มันก็มีบางแง่บางมุมที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น ผมจึงนำคำแปลพื้นฐานแนบลงไป  และนำศัพท์ทั้ง 96 คำมาทำเป็นบทเรียนให้ท่านศึกษา ดังนี้

[1] paste ลงหน้าเว็บ www.e4thai.com ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ เพื่อศึกษาคำแปลและประโยคตัวอย่าง ทุกคำที่ท่านต้องการ

คลิก

[2] paste ลงหน้าบล็อก cambridgedict.blogspot.com ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ เพื่อศึกษาคำจำกัดความเป็นภาษาอังกฤษ, ศึกษาประโยคตัวอย่าง, และคลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์และฝึกพูดตาม  ทุกคำที่ท่านต้องการ

คลิก

       ด้วยแบบฝึกหัด 2 หน้านี้  ผมหวังว่าจะช่วยให้ท่านรู้ลึกมากกว่าเพียง รู้คำศัพท์+คำแปล ซึ่งเป็นการรู้ที่น้อยเกินไป  ไม่พอใช้งาน

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com