ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ ↔ ไทย 3,000 คำ

หนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 30,000 คำ และท่านผู้แต่งอนุญาตให้ผม นำ 3,000 คำในเล่ม ออกมาพิมพ์เผยแพร่ได้ และก็ออกมาเป็น eBook เล่มนี้แหละครับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/rhyme3000words.pdf

หรือ

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/3000rhymevocab.pdf

kampong