เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Grammar ตอนที่ 1


ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Grammar ตอนที่ 2

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Grammar ตอนที่ 3

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Grammar ตอนที่ 4

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Unit one ตอนที่ 1

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Unit one ตอนที่ 2

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Unit one ตอนที่ 3

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Unit one ตอนที่ 4

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน อ่านบทความ What your Birth Month Reveal About You ตอนที่ 1

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Unit six ตอนที่ 1

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Unit six ตอนที่ 2

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Finish the sentence ตอนที่ 1

ปี 2558 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน Finish the sentence ตอนที่ 2

ปี 2556 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน วิเคราะห์ข้อสอบ (Reading Comprehension) ตอนที่ 1 - 10

คลิก