แนะนำ 12 ช่อง Youtube เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้ฟรีๆ

http://www.wegointer.com/2016/03/learning-via-youtube/

แนะนำ 12 ช่อง Youtube

1. Fluency MC

2. engVid

3. A.J. Hoge

4. Let’s Talk

5. Misterduncan

6. Papa Teach Me

7. Learn American English Online

8. Rachel’s English

9. Simple English Videos

10. BBC Learning English

11. English Meeting – Dave Sconda

12. Go Natural English