Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

มีหลายคำคล้าย ๆ กัน, จะใช้คำไหนดี?

 machine   Definition

สวัสดีครับ
       ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์มากมาย บ่อยครั้งเรานึกถึงคำศัพท์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีหลายคำคล้าย ๆ กัน เช่น big, large, great, huge เราก็อาจจะงงว่า ในด้านความหมาย หรือแกรมมาร์ แต่ละคำมันต่างกันอย่างไร

       ถ้าเราเข้าไปดูในดิกซึ่งให้ความหมายและรายละเอียดเป็นคำ ๆ บางทีเราก็ยังมองไม่เห็นชัดถึงความต่างอยู่นั่นเอง เพราะถ้าจะให้ชัด ผู้อธิบายจะต้องยกคำที่เราสงสัยมาแจกแจงเปรียบเทียบพร้อมกัน ให้เห็นชัด
       ถ้าท่านมีความสงสัยทำนองนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาคำอธิบาย ทำได้โดยไปที่ Google และพิมพ์คำพวกนี้ คั่นด้วยคำว่า vs, Google ก็จะไปตระเวนหาคำอธิบายจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาให้ท่านอ่าน เช่น

       เมื่อได้อ่านคำอธิบายจากหลาย ๆ เว็บ ซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันบ้าง ก็จะช่วยให้ท่านกระจ่างและแตกฉานในคำศัพท์ (วลี/ประโยค) ที่ท่านสงสัย
       โดยส่วนตัว ในเรื่องนี้ผมชอบคำอธิบายจากดิกฉบับมาตรฐานมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิก Oxford และ Longman

       เมื่อท่านพิมพ์คำศัพท์ลงไป ถ้าศัพท์คำนั้นมีคำศัพท์ใกล้เคียงกัน ในด้านความหมายหรือแกรมมาร์ ที่ผู้ใช้อาจสับสน เขาก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้ทันที โดยดิก Oxford จะอยู่ใต้หัวข้อ Which Word? และดิก Longman จะอยู่ใต้หัวข้อ WORD CHOICE
       สาเหตุที่ผมชอบคำอธิบายที่ดิกทั้งสองนี้มากเป็นพิเศษก็เพราะมันให้คำอธิบายที่ง่าย, กระชับ,ชัดเจน และการจัดกรอบของหน้าและฟอนต์ที่น่าอ่าน
       สำหรับท่านที่มีความสุขกับคำศัพท์ หรือชอบออกกำลังสมองให้แข็งแรงโดยเล่นกับศัพท์ เมื่อท่านมีเวลาว่าง ผมขอชวนให้ท่านลองคลิกเข้าไปดู Which Word? ที่ดิก Oxford และ WORD CHOICE ที่ดิก Longman ทีละคำ ๆ มันจะเป็นการ review และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ได้เป็นอย่างดี
       ขอเชิญครับ...

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com