9 วิธีใช้คอมม่าในภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้น เจอทุกข้อสอบแน่นอน

commahead
http://www.dek-d.com/studyabroad/40491/
หรือ http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/usecomma.htm