50 คำศัพท์ที่ใช้พูดบ่อยสุด, และ 50 คำศัพท์ที่ใช้เขียนบ่อยสุด

 50 palabras

สวัสดีครับ

ผมไปเจอไฟล์ pdf สั้น ๆ ไฟล์นี้

The 100 Most Common Words In Spoken and Written English

เขาให้ 50 คำศัพท์ที่ใช้พูดบ่อยสุด, และ 50 คำศัพท์ที่ใช้เขียนบ่อยสุด  พร้อมประโยคตัวอย่าง และก็มีไฟล์เสียง mp3 ให้คลิกฟังด้วย

ในการฝึก น่าจะคลิกฟังไฟล์ mp3 ก่อน แล้วจึงค่อยคลิกไฟล์ pdf เข้าไปอ่าน

เชิญครับ...

คลิกฟัง เขาจะให้เราฟังคำศัพท์ทีละคำ โดยแต่ละคำประกอบด้วย

1.คำศัพท์

2.ประเภทของคำ

3.ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำนั้น

  • 50 คำศัพท์ที่ใช้พูดบ่อยสุด คำที่:1-1011-2021-3031-4041-50
  • 50 คำศัพท์ที่ใช้เขียนบ่อยสุด  คำที่:1-1011-2021-3031-4041-50

คลิกอ่าน

  • ไฟล์ ทั้ง 100 คำ – 100 ประโยค คลิก

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th