ทดสอบศัพท์กับ ivocabulary.com

iVocabulary

     ลิงก์นี้ เป็นการฝึกทดสอบคำศัพท์ของนักเรียนระดับมัธยม, มหาวิทยาลัย, หรือผู้ที่เตรียมทดสอบภาษาอังกฤษของฝรั่ง  มีหลายแบบ/หลายระดับ ให้เลือกฝึก โดยเขาจะให้โจย์มา แล้วให้เราคลิกเลือกว่า มันตรงกับข้อใดใน 4 คำตอบ ถ้าคิดไม่ออกก็มี Hit ช่วยนิดหน่อย ซึ่งช่วยฝึกอ่านและฝึกเดา

     ออกจะเป็น test ที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้าค่อย ๆ ทำไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิ  ก็เป็นเรื่องท้าทายความสามารถและเป็นความเพลินอย่างเงียบ ๆ ครับ

http://www.ivocabulary.com/