Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เว็บนี้ดีมาก ทั้งเว็บอธิบายเรื่อง tense อย่างเดียว→ e-grammar.org

English tenses   Grammar rules   Exercises   PDF

เว็บนี้ http://www.e-grammar.org/

• มีเรื่อง tense เท่านั้น ไม่มีเรื่องอื่น,

• โดยให้คำอธิบายที่ครอบคลุมทุกเรื่อง กระชับ และชัดเจน,

• มี exercise และเฉลย,

• มีไฟล์ pdf สั้น ๆ ให้ดาวน์โหลด

น่าจะมีประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและคุณครู

ขอแนะนำอย่างแรงครับ

ตอนเข้าไปใช้งานครั้งแรกอาจจะงง ๆ อยู่บ้าง

แต่พอเริ่มคุ้นเคยแล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์มาก ๆ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com