ฝึกภาษาอังกฤษ ทุกทักษะ กับ EnglishTestStore

e store

คำชี้แจงของลิงก์เขาว่าไว้อย่างนี้ครับ

EnglishTestStore จะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบภาษาอังกฤษที่ให้คุณใช้ฟรี

แบบฝึกหัดจะถูกแบ่งแยกเป็นส่วนต่างๆตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก

ซึ่งรวบรวมทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อให้คุณได้ฝึกหัดอย่างง่ายดาย

ในส่วนไวยากรณ์พื้นฐาน หลังจากได้ตอบคำถามต่างๆ คุณจะได้รับคำอธิบายทำไมถูกทำไมผิด

ถ้าคุณไม่ค่อยมีเวลาออนไลน์ คุณสามารถ download แบบฝึกหัดต่างๆมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไว้ทำเวลาจำเป็นหรือเวลาคุณไม่สามารถเข้า internet ได้

ถ้าคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถส่งคำถามเข้าส่วน Answers หรือ Forum เพียงแค่ลงทะเบียน 1 บัญชี คุณสามารถเข้าร่วมชุมชนเครือข่ายการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียน

ถ้าคุณอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษคุณสาารถเข้าส่วน Speaking หรือ chat ด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยความพยายาอย่างเต็มที่

ผู้เขียนอยากให้ผู้เรียนทุกท่านมี website เรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ง่าย ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เริ่มฝึกหัดทักษะภาษาอังกฤษของคุณกับ EnglishTestStore - Practice makes perfect!

คลิก