ฝึก reading skill กับ “A day in photos” นสพ. Bangkok Post

Bangkok Post  Photooooo

การฝึก reading skill กับ “A day in photos” นสพ. Bangkok Post

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

เชิญไปที่ลิงก์นี้ และคลิก เดือน/วันที่ ย้อนหลัง-เดินหน้า เพื่อดูและอ่านภาพข่าว ได้ตามอัธยาศัย

(ย้อนไปได้ถึง วันที่ 15 May 2014)
http://www.bangkokpost.com/photo/a-day-in-photos