ข้อสอบ TOEIC แบบ Full Exam รวม 5 ชุด (1,000 ข้อ)

STOPMEMO

ลิงก์ที่มา

ข้อสอบ TOEIC  แบบ Full Exam รวม 5 ชุด (1,000 ข้อ)

ข้อสอบทั้งหมดนี้ดีมากสำหรับการเตรียมสอบ TOEIC

มีจับเวลาถอยหลัง และมีทุกพาร์ทที่เหมือนการสอบจริง

แนะนำให้ฝึกกันเลย สะดวกและดีมากครับ..

  • ข้อสอบ TOEIC แบบ Full Exam 200 ข้อ ชุดที่ 1 คลิก
  • ข้อสอบ TOEIC แบบ Full Exam 200 ข้อ ชุดที่ 2 คลิก
  • ข้อสอบ TOEIC แบบ Full Exam 200 ข้อ ชุดที่ 3 คลิก
  • ข้อสอบ TOEIC แบบ Full Exam 200 ข้อ ชุดที่ 4 คลิก
  • ข้อสอบ TOEIC แบบ Full Exam 200 ข้อ ชุดที่ 5 คลิก