เล่นสนุก ๆ กับเกมภาษาอังกฤษ

www.learnenglish.org.uk kids games hh level1.swf

เล่นสนุก ๆ กับเกมภาษาอังกฤษ
❶ คลิกคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่เขาบอก อย่างเช่น ในภาพนี้ก็ต้องคลิกตู้เย็น เพราะ ตู้เย็น = F Fridge
❷ ยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะครับ