Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษกับ Student Weekly

 Student Weekly  Fun way to improve your English

 สวัสดีครับ

       เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับเนื้อหาไทย ๆ ที่เว็บหนังสือพิมพ์ →Bangkok Post Learning

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Really Easy News มีเนื้อหาที่ไม่ยากนัก

       หนังสือพิมพ์  Bangkok Post ยังมีเว็บนิตยสารฝึกภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นในเครือเดียวกัน คือ →Student Weekly เป็นอีก 1 ทางเลือกให้ท่านฝึกภาษาอังกฤษฟรี ๆ

       เรื่องที่ให้ท่านฝึกมีหลายประเภท ท่านชอบใจประเภทใดก็คลิกเข้าไปฝึกได้ตามอัธยาศัย

       เมื่อเข้าไปในลิงก์ข้างล่างนี้ ก่อนจะคลิกอ่านเนื้อหาชิ้นใด ก็เหลือบดู วัน/เดือน/ปี ด้วยแล้วกันครับ จะได้รู้ห้วงเวลาที่เกิดข่าวเพราะมันเป็นเรื่องย้อนหลัง

       ที่ผมเห็นว่าดีเป็นพิเศษก็คือ  หลายชิ้นที่อ่าน มีแบบฝึกหัดและเฉลยให้พร้อม สำหรับคุณครู ท่านสามารถเลือกนำไปใช้ teach และ test เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหรือข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  หรือเป็นเรื่องในต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน เด็กนักเรียนจะได้รู้สึกว่าเรื่องที่นำมาสอนเขาเป็นเรื่องใกล้ตัว

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com