ดาวน์โหลด เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ O-NET มัธยม 3

 

o-net

สวัสดีครับ

          ผมไปที่เว็บ http://www.sahavicha.com/ และเจอ เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ วัดผล O-NET  มัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวนทั้งหมด 5 ชุด  ๆ ละ 40 ข้อ (รวม 5 ชุด = 200 ข้อ) เป็นคำถามให้เลือกตอบ a, b, c, d และมีเฉลยด้วย

          ผมดูแล้วก็เห็นว่า นอกจากเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่  3 ในการเตรียมตัวสอบแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน หรือท่านที่ต้องการจะเคาะสนิมภาษาอังกฤษของตัวเอง ก็ทำได้ครับ

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ ทั้ง 5 ชุด

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.