Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เชิญฟังธรรม วันวิสาขบูชา

vesak

รวบรวมคำสอนพระอาจารย์ชยสาโร(ศิษย์หลวงพ่อชา)เนื่องในวันวิสาขบูชา

ความหมาย - คุณค่า วันวิสาขบูชา โดย ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com