เล่นเกมทดสอบคำศัพท์ง่าย ๆ 36 กลุ่ม – น่าเล่นมากครับ

Bathroom vocabulary t

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีเกมทดสอบคำศัพท์ง่าย ๆ  ที่น่าเล่นมาก มีทั้งหมด 36 กลุ่มคำศัพท์  ดังนี้

A - E

Autumn, Bathroom, Body, Christmas, Clothes, Colours, Domestic Animals, Drinks, Easter

F - K

Family, Feelings, Food, Fruits, Furniture, Halloween, Halloween Animals, Insects, Kitchen

L - T

Living Room, Occupations, Pencase, Pets, School, Sport, Spring Flowers, Summer, Time

T - W

Town, Toys, Transport, Valentine's Day, Vegetables, Verbs, Weather, Wild Animals, Winter

เกมที่ 1: Picture Tests

❶เข้าไปที่นี่: http://www.anglomaniacy.pl/vocabulary-tests-list.htm#listing

❷ที่ใต้บรรทัด All Tests ใต้ตัว A - E, F - K, L - T, T – W มีศัพท์ทั้งหมด 36 กลุ่มให้ท่านเลือกคลิกเล่น

❸เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว ก็คลิกคำว่า Choose the word that matches the picture และเริ่มเล่น โดยคลิกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ

เกมที่ 2: Vocabulary Quizzes

❶เข้าไปที่นี่: http://www.anglomaniacy.pl/vocabulary-quizzes-list.htm#listing

❷ที่ใต้บรรทัด All Tests ใต้ตัว A - E, F - K, L - T, T – W มีศัพท์ทั้งหมด 36 กลุ่มให้ท่านเลือกคลิกเล่น

❸เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว ก็คลิกคำว่า  Read each question carefully, then choose the right answer from four options   และเริ่มเล่น โดยอ่านโจทย์และคลิกคำศัพท์ที่ถูกต้อง

       ยังมีอีก 4 กิจกรรมสนุก ๆ ให้เล่นเพื่อพัฒนาคำศัพท์ และวิธีเล่น ก็คล้าย ๆ กับ 2 เกมข้างต้น คือ

       หวังว่าคงได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพัฒนาคำศัพท์กันทุกท่านนะครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai