เรียนภาษาอังกฤษ (และวิชาอื่น ๆ)กับ ธรรมศาสตร์ online

 

tu

สวัสดีครับ

เมื่อเข้าไปที่นี่จะมีวิชาให้ลองเรียนประมาณ 40 วิชา

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/demoLMS.html

ถ้าต้องการเรียนวิชาใดก็คลิกที่  ทดลองเรียน

[ไฟล์ทั้งหมดเป็น swf ทำให้เรียนได้ไม่เบื่อ]

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมี 4 คอร์ส ดังนี้

EL070 English Course 1:

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL070/index.swf

EL171 English Course 2:

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL171/EL171.html

EL172 English Course 3:

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL172/EL172.html

EL226 English for Import-Export Business:

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E15/EL226/EL226.html

เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละคอร์ส

1.คลิก Enter ที่มุมล่างขวาของหน้า (อาจจะต้องคลิก 2-3 ครั้ง)

2.คลิกไอคอน Home (วงกลมที่ 1)ที่มุมล่างขวาของหน้า

3.เลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน  (แต่ถ้าจะให้ดี ผมเห็นว่า น่าจะคลิกไปตามลำดับของบท)

4.เมื่อเลือกบทเรียนแล้ว ให้คลิกเข้าไปศึกษาและฝึกหัดตามลำดับหัวข้อ

5.คลิก Next  (วงกลมที่ 3)ที่มุมล่างขวาของหน้าเพื่อทำหน้าถัดไป  

   คลิก Back  (วงกลมที่ 2)ที่มุมล่างขวาของหน้าเพื่อย้อนกลับหน้าเดิม

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.