ฝึกภาษาอังกฤษกับคลิปหาเสียงของ Donald Trump และ Hillary Clinton ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

trump vs-clinton-e1465391171830

ฝึกภาษาอังกฤษกับคลิปหาเสียงของ Donald Trump และ Hillary Clinton ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Donald Trump คลิก
Hillary Clinton  คลิก