เมื่อพระลูกศิษย์ฝรั่งพูดถึงหลวงพ่อชา

chah and sit

สวัสดีครับ

อันดับแรก ผมขอให้ท่านดูวีดิโอสรุปหัวใจคำสอนของหลวงพ่อชาก่อน

Ajahn Chah's Sayings

http://www.youtube.com/watch?v=7jH3VflZRvE

ต่อจากนี้ก็ฟังพระลูกศิษย์ฝรั่งพูดถึงหลวงพ่อชา

[1] ท่านพระอาจารย์ชยสาโร

Biography of Ajahn Chah

http://www.ajahnchah.org/videos.htm

Ajahn Jayasaro - Readings From The Forthcoming Ajahn Chah Biography

http://www.youtube.com/watch?v=sjNmdyW_mnQ

[2] ท่านพระอาจารย์สิริปัญโญ

Timeless Teachings of Ajahn Chah (1 of 3) by Ajahn Siripanno

http://www.youtube.com/watch?v=-_56UYN10bA

Timeless Teachings of Ajahn Chah (2 of 3) by Ajahn Siripanno

http://www.youtube.com/watch?v=oycJE_FUSzo

Timeless Teachings of Ajahn Chah (3 of 3) by Ajahn Siripanno

http://www.youtube.com/watch?v=W0Jd4hJBwHg

[3] ท่านพระอาจารย์ญาณธัมโม

Life with Ajahn Chah (1 of 2) by Ajahn Nyanadhammo

http://www.youtube.com/watch?v=oVUh0iG4O9U

Life with Ajahn Chah (2 of 2) by Ajahn Nyanadhammo

http://www.youtube.com/watch?v=IIxF2Fw5YCA

ท่านพระอาจารย์ Nyanadhammo ถูกหลวงพ่อชาถีบยอดอก

https://www.youtube.com/watch?v=SIpT7QnGBQw

[4] ท่านพระอาจารย์สุเมโธ (ศิษย์ฝรั่งรูปแรกของหลวงพ่อชา)

LP Sumedho's Interview

http://www.youtube.com/watch?v=mvNU3gWqPiU

Gratitude For Our Teacher (1 of 4) by Ajahn Sumedho

http://www.youtube.com/watch?v=Fgb8OXJcltU

Gratitude For Our Teacher (2 of 4) by Ajahn Sumedho

http://www.youtube.com/watch?v=vuoNVsAfNZc

Gratitude For Our Teacher (3 of 4) by Ajahn Sumedho

http://www.youtube.com/watch?v=9AFPR5ec-DQ

Gratitude For Our Teacher (4 of 4) by Ajahn Sumedho

http://www.youtube.com/watch?v=-ECLf4Tv5OM

ถ้าท่านใดพบคลิปอื่นในลักษณะนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

เพิ่มเติม:

สารคดีที่ทำโดย BBC

The Mindful Way - Buddhist Monks of the Forest Tradition in Thailand with Ajahn Chah

http://www.youtube.com/watch?v=Anf1yhX9VQo

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.