18 คลิป 1000 วลี อังกฤษแปลไทยที่ใช้ในการสนทนาทั่วไป

1000 w

== 18 คลิป 1000 วลี อังกฤษแปลไทยที่ใช้ในการสนทนาทั่วไป

1000 Most Common English Phrases

 

❶ฝึกอ่าน ❷ฝึกฟัง ❸คลิกpause และฝึกพูดตาม ❹คลิก play เพื่อฟังประโยคถัดไป
== วิธีดูคำแปลไทย

❶ คลิก Settings (รูปฟันเฟือง) ที่มุมล่างขวาของจอ ❷คลิก Subtitles/CC ❸ดึงแท่ง slide bar ลงมาข้างล่าง และคลิก Thai
---> http://tinyurl.com/zmqmz3m