เกมสะกดคำ Spelling bee พัฒนาคำศัพท์ที่น่าเล่นมาก ๆ

Spelling Bee   random

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีเกมสะกดคำ หรือ Spelling bee ซึ่งช่วยพัฒนาคำศัพท์ที่น่าเล่นมาก ๆ มาฝาก

--->https://www.vocabulary.com/lists/17051/bee

ที่บอกว่าน่าเล่นนั้นก็เพราะว่า นอกจากเหมือนเกมสะกดคำทั่ว ๆ ไปที่ท่านคงเคยพบ คือ ให้ท่านฟังเสียงหรืออ่าน definition และก็ให้ท่านตอบโดยสะกดคำเติมลงไป และก็เฉลย, เกม spelling bee ตัวนี้ยังมีลักษณะพิเศษที่น่าเล่นอื่น ๆ อีก   ผมขออธิบายโดยรวมแล้วกันครับ

[1] ท่านคลิก PLAY WORD เพื่อฟังเสียง(คลิกฟังซ้ำกี่ครั้งก็ได้) และ/หรือ อ่าน definition ด้านขวามือและสะกดคำศัพท์ลงไป, enter หรือคลิก SPELL IT!

     Definition ที่ให้เราดูนี้ดีมาก โดยแยกเป็นความหมายต่าง ๆ เหมือนยกมาจาก dictionary ให้เราอ่าน แถมบอกด้วยว่า เป็น verb, noun หรือ adjective

[2] ถ้าสะกดผิด มันจะให้เราทำ 3 ครั้ง ถ้าเรายอมแพ้ ก็ให้คลิก I SURRENDER! มันก็จะเฉลย

     เมื่อสะกดผิดครั้งที่ 2 เป็นต้นไป มันจะให้ hint โดยบอกว่าเราผิดกี่ตัว ผิดคือ สะกดผิด หรือ พิมพ์เกิน หรือ พิมพ์ขาด  เช่น บอกว่า hint: you are 3 letters off ก็แสดงว่า พิมพ์ผิด/เกิน/ขาด รวม 3 ตัวอักษร

[3] เมื่อเฉลย  ก็มีปุ่ม Look Up ที่ด้านขวามือให้คลิกเพื่อศึกษาคำนั้นโดยละเอียด (มีประโยคตัวอย่างแสดงคำศัพท์นั้นให้อ่านด้วย) ขอแนะว่า ถ้าจะอ่านขอให้คลิกเพื่อเปิดใน tab ใหม่ เมื่ออ่านจบแล้ว  ท่านก็คลิก X ปิด tab ไปเลย

[4] เมื่อจะเล่นคำใหม่ก็ให้คลิก NEXT WORD

[5] มีการนำคำเก่าที่เราสะกดผิดมาถามซ้ำด้วย เป็นการให้เราฝึกคำที่เราทำผิด

       มีอย่างหนึ่งที่ผมขอแนะนำเป็นพิเศษ คือถ้าท่านอ่านหรือฟังแล้วรู้สึกว่า ศัพท์คำนี้เราไม่รู้จักแน่ ๆ ก็ไม่ต้องไปรังเกียจมัน ขอให้ลองคลิกฟังมันหลาย ๆ ครั้ง ขณะที่ฟังก็อ่านคำนิยามด้านขวามือไปด้วย และก็พิมพ์ตอบโดยพยายามสะกดคำตามเสียงที่หูของเราได้ยิน  (แม้ว่าศัพท์คำนั้นเราอาจจะไม่รู้จักก็ตาม)  นี่เป็นการฝึกหัดให้หูทำงานแยกแยะเสียงและมือพิมพ์สะกดตามที่หูได้ยิน  ซึ่งเราอาจจะไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลยก็ได้ แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าฝึกเพราะมีประโยชน์  ขณะที่ฝึกต้องใช้หูที่มีสมาธิ  และหูที่มีสมาธินี่แหละครับ  จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะการฟัง หรือ listening skill เป็นอย่างยิ่ง  - ฟังเสียงคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นหูจนเริ่มคุ้น  และนี่เป็นเคล็ดในการฝึกภาษาอังกฤษ ก็คือว่า เสียงที่เราฟังจนคุ้นหูนั้น จะช่วยเหลือเราในการฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าตัวหนังสือที่เราอ่านคุ้นตา 

       ลองเล่นดูเถอะครับ ท่านจะได้ฝึกคำศัพท์ ทั้งเรื่องความหมาย, การสะกดคำ, ฟังเสียงอ่าน, ศึกษาประโยคตัวอย่าง ได้เพียบเลยครับ โดยคำที่นำมาให้เราเล่นนั้น ไม่ยากเกินไป สรุปก็คือ เกมนี้มีประโยชน์และน่าเล่นมาก ๆ ครับ

---> https://www.vocabulary.com/lists/17051/bee

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai