Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สำหรับท่านที่กำลังฟิตศัพท์ TOEFL เพื่อเตรียมสอบ

 TOEFL Vocabulary   The Complete Vocabulary List

สวัสดีครับ

       ในเน็ตมีเว็บมากมายที่รวบรวมศัพท์ TOEFL พร้อมคำนิยาม หรือ definition ให้ท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL เข้าไปศึกษา --- > TOEFL vocabulary

       แต่การจะจำศัพท์ให้ได้นอกจากการท่องซึ่งเป็นการจำแบบโหด ๆ ยังมีอีก 1 วิธีคือการศึกษาประโยคตัวอย่างที่ใช้คำศัพท์นั้น ๆ วิธีนี้ เป็นวิธีที่นุ่มนวลกว่า จำได้นานกว่า และช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ได้ลึกซึ้งกว่า

       ผมไปเจอลิงก์นี้ ซึ่งเขารวบรวมศัพท์ TOEFL พร้อม definition ไว้เยอะที่ดียว

--- > http://englishgrammarpass.com/exercises/all_words/toefl-vocabulary/65.html

       ผมจึง copy มาแปะไว้ในบล็อกของ e4thai เพื่อให้ท่านดับเบิ้ลคลิกเพื่อศึกษาประโยคตัวอย่างที่พิมพ์เป็นตัวเอน 

       แต่ถ้าประโยคตัวอย่างไม่มีในส่วนของ Dictionary ซึ่งซึ่งอยู่ด้านบน, อาจจะมีอยู่ในส่วนของ Thesaurus ซึ่งอยู่ด้านล่าง   

 

      และมีปุ่มให้คลิกฟังการออกเสียงคำศัพท์(และฝึกพูดตาม)อีกด้วย

      ผมหวังว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังฟิตศัพท์ TOEFL เพื่อเตรียมสอบได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

•เชิญครับ --- > คลิก

•ศึกษาเพิ่มเติม --- > คลิก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com