501 English Verbs - ฝึกผัน verb

501 English Verbs

--- > คลิกดาวน์โหลด

เป็นไฟล์ flash ขนาดแค่ 6 MB เขามี exercise ให้เราฝึกผัน verb ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นพื้นฐานที่ดีในการเข้าใจเรื่องที่สูงขึ้น

501engverbs