Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด eBook story เป็นพัน ๆ เรื่องที่ใช้ฝึกอ่านและฝึกฟังไปพร้อม ๆ กัน

 COVER Page 01

สวัสดีครับ

       ภาษาอังกฤษมีอยู่ 4 ทักษะ คืออ่าน-ฟัง-พูด-เขียน

       อ่านด้วยตา และฟังด้วยหู เป็นทักษะเข้า คือเราฝึกให้ภาษาอังกฤษมันไหลเข้าสู่ตัวเราทางตาและทางหู เพื่อที่เราจะได้เข้าใจ

      ส่วนพูดด้วยปาก และเขียนด้วยมือ เป็นทักษะออก คือเราฝึกให้ภาษาอังกฤษมันไหลออกจากตัวเราทางปากและทางมือ เพื่อที่เราจะได้ใช้เป็น

      การได้ฝึกอ่านและฟังมาก ๆ จะช่วยในเรื่องพูดและเขียน

      ในเว็บ e4thai.com  นี้ผมได้รวบรวมไฟล์ story ที่มีทั้งข้อความให้ฝึกอ่านและเสียงให้ฝึกฟัง ไว้เป็นพัน ๆ เรื่อง  และในบทความข้างล่างนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ตามอัธยาศัย

      ผมมีข้อแนะนำเล็กน้อยในการฝึกอ่านและฝึกฟังกับไฟล์พวกนี้ ดังนี้

      [1] เมื่อเริ่มฝึก ให้เลือกเรื่องที่ยาก-ง่ายเหมาะกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการฟัง

      [2] ถ้าจะเน้นการฝึกฟัง แต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ให้แก้ไขโดย

          -เปลี่ยนเรื่องให้ง่ายลง ซึ่งฟังรู้เรื่องมากกว่า
          -อ่าน story นั้นให้เข้าใจเสียก่อน แล้วจึงฝึกฟังโดยไม่ต้องดู story หรือในตอนแรกจะฟังพร้อมอ่านตามก็ได้ พอเริ่มเข้าใจแล้วก็ให้ฝึกฟังอย่างเดียวโดยไม่ต้องอ่านตาม

                -ให้ฟังด้วยสมาธิที่เข้มข้น และอย่าเบื่อในการฝึกฟังซ้ำหลาย ๆ เที่ยว 
          -ควรเลือกเรื่องที่เรารู้สึกสนุกในการศึกษา เพราะฉันทะจะช่วยให้เรามีวิริยะ ถึงยากก็ไม่ท้อถอยง่าย ๆ

      [3] เมื่อเลือก story ที่ต้องการได้แล้ว ควรตั้งเป้าหมายในการจบเรื่อง เช่น story นี้มี 100 หน้า ก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอ่านให้จบในกี่วัน, หรือไฟล์ mp3 ของ story นี้จะฝึกฟังให้เข้าใจภายในกี่วัน   เรื่องอย่างนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องวางแผนเอง  และก็พยายามทำให้ได้ตามแผน ขอแนะว่า อย่าวางแผนให้ตึงหรือหย่อนเกินไป ควรตั้งเป้าให้มันพอดี ๆ เมื่อเราศึกษา story เรื่องที่ 1 จบแล้วและจะเริ่ม story เรื่องที่ 2  เราก็จะรู้เองว่า ต้องวางเป้าหมายการฝึกขนาดไหนจึงจะเหมาะสม  ขออย่างเดียว ให้ซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจและไม่ขี้เกียจ

      ขอแนะนำอีกครั้งว่า การฝึกอ่านและฝึกฟัง story มีประโยชน์มากมายต่อการเก่งภาษาอังกฤษ และ story ในบทความข้างล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดอย่างดีสำหรับท่าน

       เชิญครับ...

 1. ด/ล ไฟล์ Story eBook ที่คลิกฟังเสียงอ่านได้ เป็นร้อย เรื่อง ที่นี่
 2. ดาวน์โหลด Story เกือบ 2,000 เรื่อง เพื่อฝึกฟังและอ่านตาม (ไม่ยากครับ !!)
 3. ดาวน์โหลดไฟล์ story น่ารักแบบเด็ก ๆ 13 เรื่อง(mp4, mp3, pdf)
 4. ดาวน์โหลด 100 story ง่ายสุด ๆ เพื่อฝึกฟังพร้อมอ่านภาษาอังกฤษ
 5. อ่าน 90 เรื่องที่คุณต้องหัวเราะหรืออย่างน้อยก็ยิ้ม
 6. ฝึกภาษาอังกฤษกับชุด Oxford - Stories for Reproduction
 7. ดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลากว่า 150 เล่ม
 8. ขอฝาก Read and Understand (Book & CD) 4 ชุด
 9. ดาวน์โหลด Listening Practice ขุดที่ 1 – 4 (pdf+mp3)
 10. ฟิตภาษาอังกฤษด้วยการอ่าน true story
 11. Story books รวม 7 ชุด
 12. story ชุด Reading Explorer


หมายเหตุ:

 ถ้าท่านคลิกปุ่มเพื่อฟังเสียงในไฟล์ pdf ของ Story แต่ไม่มีเสียงอ่าน, ให้แก้ปัญหาดังนี้

 ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Reader

 มันจะขึ้นข้อความว่า Some features have been disabled to avoid potential security risks. Only enable these features if you trust this document.

 •ให้ท่านคลิก   Options และคลิก   Trust this document always.

 ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Foxit  Reader

 •ให้ท่านคลิก Tools,   คลิก Preferences....,  คลิก Trust Manager, และคลิกเอาเครื่องหมาย √ หน้า Enable Safe Reading Mode  ออกซะ

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com