ตัวอย่างผัน tense แบบง่าย ๆ ประโยคที่ใช้พูดประจำวัน

rapid-way-to-speak-english