Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

train & test คำศัพท์ ระดับต่าง ๆ

vocab test

สวัสดีครับ

       คำศัพท์ในชุดนี้แทบทั้งหมด จะเริ่มต้นด้วยการ train คือรื้อฟื้นศัพท์เก่าและเพิ่มพูนศัพท์ใหม่ โดยใช้ Longman Dictionary เป็นหลัก ตามด้วยการ test คือทดสอบศัพท์ตามระดับความง่าย-ยาก 

       การฝึกกับชุดนี้ นอกจากได้ศัพท์ที่แน่นขึ้น ท่านจะได้ฝึกทักษะการอ่าน, การตีความ, การเดา, และแกรมมาร์ที่จะได้โดยไม่รู้ตัวเพราะได้ฝึกอ่านประโยคที่เขียนถูกหลักแกรมมาร์

       สำหรับคุณครู ผมเห็นว่า ท่านสามารถเลือกนำ exercise ชุดต่าง ๆ ไป train และ test เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

      เชิญครับ...

Vocabulary

ที่มา

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com