Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษ 900 ประโยคกับชุด New English 900

    newenglish900

       สวัสดีครับ

       วันนี้ผมมี eBook ชุด New English 900 มานำเสนอท่าน,   6 เล่ม  

       สิ่งที่น่าสนใจมากของชุด New English 900 ก็คือ เขานำประโยคที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน จำนวน  900  ประโยคมาเรียบเรียงต่อเนื่องเป็น story ไล่จากประโยคที่ 1 ใน Book 1 ไปจนถึงประโยคที่ 900 ใน Book 6 โดยแต่ละ Book จะมี 150 ประโยคให้ศึกษา และทั้ง 6 เล่ม มีทั้งหมด 50 Unit แต่ละ Unit มี 2-3 lesson, แต่ละ lesson จะค่อย ๆ ป้อนประโยคให้เราศึกษาไปตามลำดับ

       เมื่อศึกษาประโยคเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่า base sentence ไปเรื่อย ๆ นอกจากรู้เนื้อเรื่องแล้ว เขาก็จะอธิบายแกรมมาร์โดยใช้ประโยคเหล่านี้แหละเป็นตัวอย่างในการอธิบาย และมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง substation drills ซึ่งให้เรานำคำใหม่ไปแทนที่คำใน base sentence บทฝึกเช่นนี้คุณครูสามารถใช้ฝึกเด็กด้าน speaking หรือ writing ก็ได้  พูดง่าย ๆ ก็คือ เมื่อได้ฝึกอ่าน-ฝึกทำ exercise กับ 900 base sentence ชุดนี้ เราจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นเยอะทีเดียว

       ในตอนท้ายของแต่ละเล่ม ได้รวบรวม base sentence และศัพท์ใหม่ทั้งหมดในเล่มนั้นมาให้ท่านทบทวน

       เมื่อท่านจะศึกษาเล่มใด ผมขอแนะนำให้ท่านเริ่มอ่านบท The story so far ของเล่มนั้น     จะได้สามารถปะติดปะต่อเนื้อเรื่องจาก Book เล่มก่อน ๆได้ ทำนอง “ความเดิมจากตอนที่แล้ว” นั่นแหละครับ

       ต้นฉบับ eBook ที่ได้มา ไม่มี Bookmarks ผมจึงทำ Bookmarks ของแต่ละ Unit ไว้ให้ทุกเล่ม เพื่อให้ท่านคลิกหาบทที่ต้องการศึกษาได้โดยสะดวก

       ผมขอแนะนำเพียงแค่นี้ ขอเชิญท่านดาวน์โหลดไปศึกษาได้เลยครับ

--- > Book 1

--- > Book 2

--- > Book 3

--- > Book 4

--- > Book 5

--- > Book 6

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com