Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ด/ล grammar exercise + answer สั้น ๆ 365 หัวข้อ ดี ๆ ทั้งนั้น

roadtogrammar.com welcome

วันก่อนผมแนะนำลิงก์นี้ ROAD TO GRAMMAR
http://www.roadtogrammar.com/welcome/winload.swf
ซึ่งมี grammar exercise + answer สั้น ๆ 365 หัวข้อ ดี ๆ ทั้งนั้น
วันนี้ผมได้รับไฟล์ pdf จากคุณ Trevor Collin ซึ่งได้ save ไฟล์ชุดนี้ไว้และอนุญาตให้ผมเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ เชิญครับ...
ดาวน์โหลดครั้งละไฟล์ --- > คลิก
ดาวน์โหลดครั้งเดียวครบ 365 ไฟล์(Rar 22 MB) --- > คลิก 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com