Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำแนะนำ

       สำหรับชุดคำแปลภาษาไทยนี้ ผมขอแนะนำวิธีการฝึกดังนี้

 เมื่อเห็นคำแปลที่เป็นภาษาไทย ให้ท่านนึกดูว่าศัพท์ภาษาอังกฤษควรจะเป็นคำว่าอะไร ซึ่งมีตัวช่วยอยู่ 2 อย่าง คือ (1)เป็นคำพยางค์เดียว และ(2)มีสระหลักตัวเดียว  คือ a  หรือ e หรือ i หรือ o หรือ u  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com