ฝาก adjective คำตรงกันข้ามพร้อมภาพ 24 คู่ ให้คุณครู

adjwithpic   Google Drive

สวัสดีครับ

      ที่ --->ลิงก์นี้ มี adjective คำตรงกันข้ามพร้อมภาพ 24 คู่ ให้ดาวน์โหลด ---> คลิกดูภาพ

      ผมเห็นว่าคุณครูอาจจะนำไปใช้สอนเด็กได้ จึงนำมาฝากครับ คลิกดาวน์โหลดภาพ

      พิพัฒน์