Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

The History of Money (the child's world) – อธิบายความเป็นมาของการใช้เงินให้เด็กฟัง

The History of Money (the child's world)

สวัสดีครับ

หนังสือเล่มนี้

The History of Money (the child's world)

อธิบายความเป็นมาของการใช้เงินให้เด็กฟัง

เริ่มตั้งแต่ใช้ของแลกของ ใช้เปลือกหอย ใช้โลหะ ใช้เหรียญ ใช้แบงก์ และใช้แบงก์พลาสติก หรือบัตรเครดิต

โดยอธิบายด้วยภาษาอังกฤษง่าย ๆ มีภาพสวย ๆ ทั้งเล่ม (28 หน้า)

สรุปว่าน่าอ่านครับ จะอ่านเองหรือคุณครูจะนำไปให้ลูกศิษย์อ่านก็ได้ครับ

▬► คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com