วันนี้ อย่าลืมคลิกคำว่า Google เพื่อศึกษาพระราชประวัติของในหลวงเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

◙ เปิดหน้า Google วันนี้ อย่าลืมคลิกคำว่า Google (ตามหมายเลข 1 ในภาพ) เพื่อศึกษาพระราชประวัติของในหลวงเป็นภาษาไทย
◙ และคลิกคำว่า English ด้านล่าง (ตามหมายเลข 2 ในภาพ) และคลิกคำว่า Google เพื่อศึกษาพระราชประวัติเป็นภาษาอังกฤษ
kingdie