คลิปจากสำนักข่าวทั่วโลกเกี่ยวกับการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ไทย (13 ตค.59)