สำนักข่าว BBC ทำคลิปนี้ออกมาเตือนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย

Dos and don ts after a royal death in Thailand   BBC News
▬►http://www.bbc.com/news/world-asia-37664356