กว่า 300 วลี ที่จดจำไปใช้ได้พูดทันที (อังกฤษ ↔ไทย)

searchyourheart

◙ กว่า 300 วลี ที่จดจำไปใช้ได้พูดทันที (อังกฤษ ↔ไทย) ◙
▬►https://www.facebook.com/FarangDongEnglish/photos/
หรือที่ลิงก์ข้างล่างนี้ อ่านแล้วคลิก > ที่ขอบขวามือเพื่อดูภาพถัดไป
▬►คลิก